УЧИТЕЉСКО ПИТАЊЕ (проблеми изазвани премештајима српских учитеља у Старој Србији почетком XX века)

Standard

СРПСКА ИСТОРИЈА

11422713_467995743363259_1491597758_nВанредни професор Славиша Недељковић  · Филозофски факултет   ·  Ниш 

Aпстракт:Крајем XIX и почетком XX века пред Министарством иностраних дела Србије и српским конзулатом у Приштини нашло се решавање учитељског питања. Уместо да троше енергију на национално-пропагандни рад, српски митрополит и учитељи из Рашко-призренске епархије својим свађама скоро су потпуно паралисали рад школа у Старој Србији. Када се сукоб интензивирао, интервенцијом Министарства иностраних дела Србије и српског посланства у Цариграду извршен је притисак на обе стране и односи су били нормализовани.

 Кључне речи: учитељи, митрополит, митрополија, турске власти, конзул, Мини старство иностраних дела Србије.

У првим годинама XX века пред српским конзулатом у Приштини и Министарством иностраних дела Србије нашло се решавање такозваног “Учитељског питања”. Учитељско питање обухватало је проблеме који су настали из сукоба митрополита Нићифора и српских учитеља из Старе Србије, а који су се односили на учитељске размештаје и постављења, напредовања у служби и…

View original post 2,276 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s